Обявления - Общинска собственост - Архив

Решение № 1047 от 9 декември 2016г. на Министерски съвет за отчуждаване на имот - частна собственост за държавна нужда, за изграждане на обект АМ «Марица»

Решение № 1047 от 9 декември 2016г.  на Министерски съвет за отчуждаване на имот - частна собственост за държавна нужда, за изграждане на обект АМ «Марица», от км 114+000 до км 117 + 345.10,  намиращ се в землището на с.Капитан Андреево, община Свиленград, обл. Хасково.

Заповеди на Кмета на Община Свиленград за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, находящи се в землището на с.Генералово, общ. Свиленград

Заповеди на Кмета на Община Свиленград за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, находящи се в землището на с.Генералово, общ. Свиленград съответно  с №№ 757/ 19.05.2017г.; 758/ 19. 05. 20 17г.; 759/ 19.05.2017г.; 760/ 19. 05.2017г.; 761/ 19. 05. 017г.; 762/19.05.2017г.; 763/ 19.05.2017г.; 764/19.05. 2017г.; 765/19.05.2017г.;766/19.05.17г. и 767/19.05.…

https://www.livechatalternative.com/