Обявления по АПК

Обявление на основание чл.61, ал.3 от АПК

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.61, АЛ.3 ОТ АПК /АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС/ ОБЯВЯВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА:   Пенка Димитрова от с. Марково, област Стара Загора


Архив
https://www.livechatalternative.com/