Формули и правила за разпределение на средствата, получени по стандартите за делегираните от държавата дейности за 2019 г. между училищата и детските градини в Община Свиленград, второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на образованието и наукат

Файлове:

formuliari2019-20190214.pdf formuliari2019-20190214.pdf

https://www.livechatalternative.com/