Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2022г.

Файлове:

Отчет за постъпили заявления по ЗДОИ - 2022г_.pdf Отчет за постъпили заявления по ЗДОИ - 2022г_.pdf

https://www.livechatalternative.com/