Благотворителна изложба-базар на коледни сувенири, изработени от потребителите на ДВПР и Дневните центрове за хора с увреждания в Свиленград

Благотворителна изложба-базар на коледни сувенири, изработени от потребителите на ДВПР и Дневните центрове за хора с увреждания в Свиленград На 17 декември в сградата на ОбА - Свиленград бе открита благотворителна изложба-базар на коледни сувенири и изделия изработени от потребителите на Дом за възрастни с психични разстройства – Свиленград, Дневен център със седмична грижа и Дневен център за възрастни с увреждания. Тази благотворителна проява се провежда за трета поредна година под надслов: „И ние можем да правим неща като вас”.
Всички средства от закупуването на предметите, както и други дарения, се събират в сметка, която подпомага талантливи и умни деца от Свиленград да продължат обучението си. Членовете на сдружение “Заедно за Свиленград” вече три години са настойници на тази сметка.
Жените от Дома в Свиленград са тези, които поставиха началото на инициативата. С нея те искат да покажат, че хората с ментални увреждания могат да правят неща като всички останали. Те също могат да помагат на другите и да се грижат за нуждаещите се, затова с много любов и вдъхновение са направили различни художествени предмети, които да украсят домовете на хората за Светлото Рождество. Събраните средства от благотворителната разпродажба ще бъдат предоставени за подпомагане на двама свиленградски студенти
На празничния коледен концерт за първи път бяха поканени да участват потребители и на други домове за хора с ментални увреждания – Дом за възрастни с психични разстройства – с. Ровино, община Смолян, Дом за деца и младежи с умствена изостаналост – с.Факия, община Средец и Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение в СОУ „Д-р Петър Берон” – гр. Свиленград.
https://www.livechatalternative.com/