Свиленград се подготвя за строителство на ВиК мрежа

Свиленград се подготвя за строителство на ВиК мрежа Днес кметът на община Свиленград инж. Георги Манолов и представители на Министерство на околната среда и водите подписаха договор по проекта на общината за техническа помощ “Да подобрим жизнената среда”. Проектът ще бъде финансиран от Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, по процедурата за техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадни води в населени места с над 2000 еквивалент –жители.
Общата стойност на проекта е 725 222 лв. Той предвижда изготвяне на работни проекти за реконструкция на ВиК в централната градска част, а също и за изграждане на ВиК мрежа в новите квартали на града. Включени са и дейности във връзка с процедурите за оценка на въздействието върху околната среда, издаване на разрешителни по Закона за водите, процедури за издаване на разрешителни за строеж, изготвяне на анализ разходи и ползи и други.
Целта на тези дейности е да се направи ефективна и ефикасна подготовка на цялостен инвестиционен проект за реконструкция и изграждане на ВиК мрежа в град Свиленград.
https://www.livechatalternative.com/