Предложение за намаление на данък сгради внесе кметът в Общинския съвет

Предложение за намаление на данък сгради внесе кметът в Общинския съвет Да се намали наполовина данък сгради и да се запазят на миналогодишните нива останалите налози и такса битови отпадъци, предлага кметът Георги Манолов в докладна до Общинския съвет. Неговото предложение ще бъде разгледано от общинските съветници на предстоящата им редовна сесия.
От 2008 година общината реално въведе социална данъчна политика като задържа нисък размера на местните данъци, драстично повишени в повечето общини в страната. Заради влязлото в сила от месец януари 2009 година 50% увеличение на данъчната оценка на недвижимите имоти, кметът предлага данък сгради да бъде намален от 2% на 1% за граждани и фирми. Останалите данъци, както и патентният данък да не се променят – данък превозни средства както и през миналата година да остане на минимума, заложен в ЗМДТ; данъкът върху придобиването на имущество да се запази на 2%; данъкът върху наследствата и патентният данък също да се задържат на нива от предходната година.
Кметът предлага още такса битови отпадъци да остане на миналогодишния си размер, въпреки че от месец юли с тези постъпления общината ще е задължена да осигури финансово извозването на отпадъците в регионалното депо в Харманли.
На касата на Дирекция “Местни данъци и такси” вече може да се заплаща данък превозни средства. За внасяне на цялата сума до 31 март се ползва отстъпка от 5%. Същата отстъпка се начислява и за заплащане на целия патентен данък до 31 януари. Данък сгради може да се внася от 1 март на четири равни вноски, а при пълно заплащане до 30 април, се ползва 5% отстъпка.
https://www.livechatalternative.com/