Над 5 км ВиК мрежа вече е изградена в кв. Гебран

Над 5 км ВиК мрежа вече е изградена в кв. Гебран Продължава строителството на канализацията в кв. Гебран. Фирма „Райкомерс конструкшън” , която е изпълнител на мащабния проект, подновява от понеделник прокопаването на улица „ Кавала”.
Целева субсидия за обекта в размер на 1 млн. лева от Министерството на околната среда и водите е издействал кметът на общината инж. Георги Манолов. С една част от тези средства ще бъдат разплатени досега извършени дейности по улица “Кавала”. С останалата сума ще се финансира продължението на канализацията от 161 м на същата улица и прокарването там на водопровод с дължина 91 м. След това ще се премине към улиците “Ивайло” и “Чаталджа”, където ще се изградят общо 140 м канализация и водопровод с отклонения към всеки жилищен парцел.
Целият проект е разработен за ВиК мрежа с обща дължина около 7 450 м. От началото на строителните работи до момента са прокарани 5 096 м водопровод и 5 139 м канализация. Вече са готови и асфалтирани улиците „Волгоград”, „Пирин”, „Охридска” и „Радул Милков”.
В бюджета на общината за 2009 година да се предвидят средства за асфалтиране на улиците с новоизградена подземна инфраструктура ще предложи кметът на следващото заседание на ОбС – Свиленград.
Строежът на канализация и подмяна на водопровод в кв. Гебран започна през лятото на 2005 година. Преди това жителите на този голям квартал бяха принудени да копаят по няколко отходни ями в дворовете си.
https://www.livechatalternative.com/