Започва основна реконструкция на улица "Граничар"

Започва основна реконструкция на улица Община Свиленград започва реконструкция на улица “Граничар”, една от градските улици в най-лошо състояние заради постоянните ВиК аварии. За нейния основен ремонт общината има разработен проект и получи финансиране от Министерския съвет на стойност 780 000 лева. С тези средства ще бъде извършена цялостна подмяна на стария етернитов водопровод с нови ПВЦ тръби с дължина 1, 3 км. Ще бъдат изградени наново 65 м от канализацията, пропаднали при последните наводнения от река Марица. По план уличното платно ще бъде разширено с 1 м, ще бъдат поставени нови бордюри и тротоари. По цялата улица ще бъде положено ново плътно асфалтово покритие.
В момента предстои обявяване на обществена поръчка за изпълнител на обекта. Веднага след сключване на договор с избрания изпълнител ще започнат строителните дейности, които се очаква да завършат до края на годината.
От 2005 година общината подготви проект за подмяна на водопровода на улица “Граничар”, а от 2007 година – за реконструкция на пътната й част, по които се търсеше финансиране по различни програми.
Още 300 000 лева за целеви капиталови разходи са отпуснати на общината от правителството. Те ще бъдат използвани за благоустрояване на други обекти.

https://www.livechatalternative.com/