Свиленград се отдели от ВиК - Хасково

Свиленград се отдели от ВиК - Хасково Свиленград да се отдели от Вик Хасково като самостоятелно дружество решиха на извънредно заседание днес общинските съветници. Със 17 гласа “за” и един “въздържал се” те приеха да бъде създадено еднолично дружество с ограничена отговорност, собственост на общината, което да осъществява дейност на ВиК оператор по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги /ЗРВКУ/. Общината ще подготви проект за създаване и регистрация на новото дружество, който ще се разгледа на предстояща сесия на Общинския съвет. Следващата стъпка е МРРБ да даде разрешение за обособяване на ВиК оператор Свиленград.
Отделянето на ВиК – Свиленград от Хасково дойде на дневен ред преди три месеца по предложение на кмета Георги Манолов. Проведе се среща с представители на ВиК Хасково, сформира се временна общинска комисия, която да проучи и анализира целесъобразността на предложението. Въпросът бе обсъждан в постоянните комисии към ОбС и на две редовни сесии. Междувременно общината разработи и подаде в Брюксел интегриран проект на стойност 94 млн. лева, който предвижда мащабна рехабилитация на водната и уличната мрежа в града и изграждане на пречиствателна станция. В него, по данни на ДКЕВР, е направен финансов анализ на разходите и ползите за извършване на инвестицията.
Съветниците се обединиха около позицията, че за хората на Свиленград е по-изгодно отделянето от ВиК Хасково. Като собственик на Вик мрежата общината ще може сама да определя политиката си във водния сектор и самостоятелно да изгради и поддържа една нова и модерна Вик система. Всичко това ще доведе до понижаване на таксата за водоползване – в момента една от най-високите в страната.

https://www.livechatalternative.com/