"Свиленград-газ" получи лицензия за газоразпределение от ДКЕВР

Лицензия за разпределение и снабдяване с природен газ получи “Свиленград-газ” АД днес. Председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране проф. Константин Шушулов връчи документа на кмета на общината инж. Георги Манолов и изпълнителния директор на дружеството инж. Благой Голубарев. Срокът на лицензията е 35 години.
През януари т.г. Общинският съвет на Свиленград одобри инвестиционното намерение за газификация на общината, схемата за цялостно изграждане на газоразпределителната мрежа и 3-годишен бизнес план на дружеството. Предвидено е изграждането на мрежата да се извърши изцяло за периода 2009 г. – 2011 г. Градът ще се обхване от два основни пръстена, което гарантира качествено и без прекъсване снабдяване на потребителите с природен газ. Получаването на лицензията позволява строителството да започне през лятото на тази година.
“Свиленград-газ” бе създадено по идея на кмета инж. Георги Манолов с решение на местния Общински съвет на базата на публично-частното партньорство. Дружеството е с предмет на дейност: проучване, проектиране, изграждане и експлоатация на газоразпределителни мрежи – ниско, средно и високо налягане; доставка, поддръжка и ремонт на газови уредби и уреди. Общината участва в него с апортна вноска на земя, представляваща 10% от дяловете. Тя притежава и "златна" акция, гарантираща интересите на Свиленград в газовата компания и решаващ глас при вземане на решения.
Общият капитал на "Свиленград - газ" е в размер на 1 960 000 лeва. Бизнесменът Фуат Гювен участва с 60% в дружеството. Останалите 30% са на "Енемона" АД.


https://www.livechatalternative.com/