Министър Масларова открива утре в Свиленград първото преходно жилище в Хасковска област

Министър Масларова открива утре в Свиленград първото преходно жилище  в Хасковска област Министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова ще открие утре, 3 юни, в Свиленград преходно жилище за жени с психични увреждания. Церемонията е насрочена за 11.00 часа в двора на Дома за възрастни с психични разстройства до с. Пъстрогор. Община Свиленград е първата в Хасковска област и втората в страната, която изгради преходно жилище и въведе тази нова социална услуга – една от най-важните за постигане на европейските стандарти за извеждане на потребителите от специализираните институции в среда близка до домашната.
Общината изгради преходното жилище по проект към програма ФАР и МТСП - “Изграждане на преходно жилище в Дом за възрастни с психични разстройства – стъпка към деинституционализация”. Проектът е на стойност 149 000 евро. С тези средства се реконструира и обзаведе една от сградите в района на дома и тя се превърна в жилище за четири от обитателките му. Те са избрани от комисия от експерти, в която влизат психолог, социален работник и лекар. В новия си дом жените ще се учат да водят самостоятелен живот като си възстановят уменията за различни битови дейности. Трудотерапията им включва: готварство, работа с битови уреди, зеленчукопроизводство, работа с компютър, а също и управление на личен бюджет. В проекта е предвидено и обучение по озеленяване и цветарство, след което жените ще могат да си изкарват сами прехраната като работнички в общинското предприятие “Благоустрояване и озеленяване”. Продължителността на проекта е 12 месеца.

https://www.livechatalternative.com/