В Свиленград се въведе нова социална услуга - преходно жилище

В Свиленград се въведе нова социална услуга - преходно жилище Социалният министър Емилия Масларова и кметът на Свиленград Георги Манолов откриха преходно жилище за жени с психични увреждания. В него ще бъдат настанени 4 жени от Дома за възрастни с психични разстройства край село Пъстрогор. Жените са на възраст между 18 и 40 години. Общината изгради преходното жилище и направи още една стъпка към деинституционализация на хората с увреждания по проект одобрен и финансиран от Министерството на труда и социалната политика и програма ФАР. Проектът е на стойност 149 000 евро. Свиленград е първата община в Хасковска област и втората в страната, в която има създадено преходно жилище и се въвежда тази нова социална услуга. Подобрената материална база и отличните битови условия ще допринесат за повишаване качеството на живот на домуващите. Подпомагани от специалисти те ще имат възможност да водят относително независим начин на живот. В новия си дом жените ще се учат на готварство, работа с битови уреди, зеленчукопроизводство, работа с компютър, а също и управление на личен бюджет. Обучение по озеленяване и цветарство ще им осигури работа в общинското предприятие “Благоустрояване и озеленяване”.
“Когато човек знае какво иска, има цел, работи със сърце, отговорно и компетентно може да направи много” – с тези думи министър Масларова поздрави кмета и неговия екип за добрата работа в социалната сфера. Тя заяви още, че за четири години в страната ни са създадени над 400 нови социални услуги със съвместните усилия на местната власт и на държавата. Емилия Масларова бе силно впечатлена от инициативата на жените от Дома за възрастни с психични разстройства - Свиленград, които от три години правят благотворителни коледни разпродажби на сувенири, картички и коледни играчки, изработени от тях. Средствата от закупуването на предметите - около 500 лева, даряват на свиленградски студенти от социално слаби семейства. Така жените от дома заявяват, че хората с ментални увреждания могат да подкрепят другите и да се грижат за нуждаещите се, стига да им се помогне да се чувстват пълноценни личности.
“Грижата към болните и нуждаещите се е това, което ни прави европейци. Доволен съм, че в Свиленград създадохме условия за качествени грижи за тези хора” – каза кметът на общината Георги Манолов.
През последните четири години общината целенасочено работи за подобряване и разширяване на кръга от социални услуги. В Свиленград са създадени: Дом за възрастни с психични разстройства /специализирана институция/, Преходно жилище за жени с психични проблеми, Дневен център със седмична грижа /услуга в общността/, Дневен център за възрастни хора с ментални увреждания, нов, съвременен и отговарящ на всички Европейски изисквания Домашен социален патронаж, Ресурсен център за деца с увреждания.
https://www.livechatalternative.com/