Започна основната реконструкция на ул. "Граничар"

dsci5439.JPG От днес стартира основният ремонт на ул. “Граничар”. Изпълнител на подземната инфраструктура е “Райкомерс конструкшън” АД – София.
Фирмата започна работа успоредно на 2 места в двата края на обекта. За улеснение на гражданите няма да се затваря уличното движение, тъй като ще се работи по модерна безизкопна технология, а водоподаването ще бъде пренасочено по временни тръбопроводи. Ще бъде извършена пълна подмяна на стария етернитов водопровод с нови ПВЦ тръби с дължина 1, 3 км – от бул. “България” до ул. “Крайречна”. Към основния водопровод ще бъдат изградени общо 70 сградни водопроводни отклонения към домовете на хората, 10 надземни пожарни хидранти и 12 нови връзки към водопроводите от уличните пресечки.

В същото време ще бъдат изградени наново 72 м с диаметър 1,20 м от канализацията в района на “Вторични суровини”, запушена от пропадане при последните наводнения от река Марица. Там ще се изгради нова шахта и ще се реконструира съществуващата ревизионна шахта. Тези дейности трябва да приключат до средата на месец август, когато ще започне изграждането на пътната част от улицата, заяви инж. Димитър Петков – управител на хасковския клон на “Райкомерс конструкшън” .

Основният ремонт на пътната част и тротоарите ще извърши ГД “Топлика” – Хасково, а асфалтирането - “Европът 2005” ООД- Хасково. По план уличното платно ще бъде разширено с 1 м, ще бъдат поставени нови бордюри и тротоари – общо 2 600 м. По цялата улица ще бъде положено ново плътно асфалтово покритие. Всички строителни дейности се очаква да завършат до края на годината.

Улица “Граничар” е една от градските улици в най-лошо състояние заради постоянните ВиК аварии. За нейната цялостна реконструкция общината има разработен проект и получи финансиране от Министерския съвет на стойност 780 000 лева.


https://www.livechatalternative.com/