Социални асистенти и домашни помощници на хора с увреждания ще започнат работа по проект на общината

Социални асистенти и домашни помощници на хора с увреждания ще започнат работа по проект на общината 16 безработни лица ще бъдат обучени за социални асистенти и домашни помощници, за да се грижат за хора с различни видове увреждания. Това предвижда проектът на общината “Да подадем ръка за едно по-добро бъдеще”, одобрен и финансиран по програма “Развитие на човешките ресурси” към Агенцията за социално подпомагане и МТСП, схема “ Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора”. Проектът е на стойност 68 561 лева.
Социалните асистенти и домашните помощници ще обслужват 32 самотно живеещи или болни хора. С тяхната помощ ще се създаде реална възможност тези хора да бъдат по-активни в ежедневието си и да водят по-качествен живот.
Чрез надграждащи обучения на включените в проекта безработните лица ще се повишат уменията и мотивацията им за работа в социалната сфера, а услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” в Свиленград ще бъдат подобрени и усъвършенствани.
https://www.livechatalternative.com/