Общината и полицията в Свиленград заедно срещу проблемите на обществения ред

  Общината и полицията в Свиленград заедно срещу проблемите на обществения ред Усилени съвместни действия започват Общинска администрация и Районното управление на МВР в Свиленград за подобряване на обществения ред и сигурност на територията на общината. Това бе заявено на днешното извънредно заседание на Общинския съвет, свикано заради нуждата от предприемане на ефикасни мерки за опазване спокойствието на хората в района. В заседанието взе участие и началникът на РУ на МВР в града комисар Димитър Марков.
- Всички живеем в тази община и всички искаме да има ред, заяви на сесията заместник-кметът на Свиленград Мария Костадинова. - Ако ние сами не си подадем ръка и сами не си помогнем, няма кой друг да го направи. Всички караме коли и се сблъскваме с проблемите в движението. Нашите деца са в нощните заведения, трябва някой да ги спре и този някой сме ние – администрацията, Общинския съвет и полицията. Трябва да заработим заедно, за да ни е по-подреден животът, призова присъстващите зам.кметът Костадинова.
В приетото с пълно мнозинство решение на общинския съвет са набелязани конкретни мерки за работа по проблемите на обществения ред. На първо място пряко ще си взаимодействат служителите на администрацията и на полицията.Те съвместно ще осъществяват контрол според разпоредбите на Закона за движение по пътищата, Закона за туризма и наредбите на ОбС-Свиленград. Екипи на общината и полицията ще следят за нощен шум и неспазването на работното време на заведенията и търговските обекти, присъствието в тях на ученици след 22 часа, продажбата на алкохол и цигари на малолетни и непълнолетни, разпространението на упойващи вещества на територията на общината. Ще се правят насрещни проверки за нерегистрирани гости на хотелите. Мащабни ще са проверките за нарушения на правилата за безопасност на движението. В опазването на земеделската продукция ще се включват представители на Национална полиция и Държавно горско стопанство - Свиленград.
Своевременната реакция на полицията срещу различни нарушения и престъпления ще бъде подпомогната от служителите на отдел “Общинска охрана”. Чрез постоянна телефонна връзка те ще сигнализират в районното управление за констатирани нарушения. Така ще се реши проблемът с легитимността на подаваните сигнали и необходимостта от свидетел при актосъставянето.
Общинските съветници приеха още да се осигури финансиране за поставяне на видеонаблюдение на ключови места в града. На всеки три месеца РУ на МВР - Свиленград ще представя на ОбС – Свиленград и ОбА - Свиленград анализ на извършената дейност и сравнителна статистика за нивото на противообществените прояви на територията на общината. Ако има препоръки от страна на ръководството на районното управление за промени в общинските Наредба №1 и Наредба №5, които могат да улеснят работата на полицията, те ще се предвидят за разглеждане от местния парламент.
Преди да бъдат гласувани от Общинския съвет тези мерки бяха набелязани, обсъдени и одобрени на работна среща, насрочена с решение на съветниците, в която участваха председателят на ОбС Таня Коларова, кметът на общината инж. Георги Манолов и началникът на РУ на МВР в Свиленград комисар Димитър Марков. Два месеца по-рано по инициатива на кмета, общинската администрация предприе проверки в рамките на своите правомощия и изготви анализ по назрелите проблеми на обществения ред. Този анализ бе част от работните документи на днешната сесия.


https://www.livechatalternative.com/