Една трета от средствата за ремонт на ОДЗ "Зорница" са от бюджета на общината

Една трета от средствата за ремонт на ОДЗ 485 хиляди лева собствени средства е вложила община Свиленград в обновяването на обединено детско заведение “Зорница”. Това е една трета от стойността на цялостния основен ремонт на детската градина, който се осъществява по проекта “Европейски дом за нашите деца” по оперативна програма “Околна среда” към МРРБ. Финансирането от програмата е 999 328 лева, разделени на четири транша. От тях в общината са постъпили две плащания – авансово и междинно, предстои отпускане на второ междинно и финално плащане.
Строителните дейности стартираха през лятото на миналата година, а тази есен - от 15 септември, в напълно обновената база ще могат да се обучават 165 деца от яслена до предучилищна възраст. За малчуганите ще се грижат 25 души педагогически и непедагогически персонал.
За шестнайсет месеца двукорпусната двуетажна сграда на ОДЗ „Зорница” бе изцяло модернизирана. Бе извършено цялостно саниране с полагане на топлоизолация и подмяна на дограмата, изграждане на нов покрив, нова котелна инсталация, нова водопроводна и канализационна система, нова електрическа инсталация. Вътрешните ремонти включват поставяне на нови подови настилки, нови санитарни възли, пребоядисване. В момента се довършва ремонтът на кухненския блок и облагородяването на двора на детската градина.
https://www.livechatalternative.com/