Среща на кметовете на общините, които депонират битовите си отпадъци на регионално депо - Харманли

Среща на кметовете на общините, които депонират битовите си отпадъци на регионално депо - Харманли По инициатива на инж. Г. Манолов - Кмет на Община Свиленград на 26 август 2009 г. се проведе среща на всички кметове на общини, които следва да депонират битовите си отпадъци на регионално депо - Харманли, а именно - общините Свиленград, Стамболово, Любимец, Маджарово, Симеоновград и Тополовград.
След обсъждането на проблемите на общините се стигна до инициативата да се свика спешна среща, на която да бъде поканена и г-жа Нона Караджова - министър на околната среда и водите, г-н Румен Данев - Областен управител на област Хасково и всички народни представители от Хасковски избирателен район с намерението да бъдат потърсени възможности за намаляване на таксата за депониране на депо Харманли, както и други възможности за намаляване на общото количество битови отпадъци на територията на общините.
Със съдържанието на писмото до г-жа Караджова можете да се запознаете в раздел АКТУАЛНО към главното меню на сайта.
https://www.livechatalternative.com/