Проведе се публичното обсъждане на бюджет 2010

Проведе се публичното обсъждане на бюджет 2010 18 225 278 лева са планираните средства в проектобюджета на община Свиленград за 2010 година. Заложените местни приходи са 12 183 000 лева , а 6 041 995 лева са от делегираните от държавата дейности. Инвестиционната програма на общината е в размер на 8 486 171 лева.
Тази година общинското ръководство предвижда да инвестира средства по проекти във ВиК-сектора и улични ремонти. Заместник-кметът по бюджет и финанси Мария Костадинова, която презентира финансовата проекторамка пред присъстващите граждани и медии, определи 2010 като година на големите инфраструктурни промени във ВиК и градската среда.
Собствените приходи са заложени колкото са били през изминалата 2009 година – 5 449 984 лева, 462 000 лева са предвидени за проектиране, 195 000 лева са отделени за продължаване на газификацията на града и включване на общински сгради в газоразпределителната мрежа.
Публичното обсъждане на проекта на бюджета за 2010 г. и програмата за управление на общинската собственост се състоя вчера от 14 часа в малката зала на ОбА. Проектобюджетът и програмата ще бъдат гласувани на предстоящата сесия на ОбС-Свиленград в края на февруари.
Повече подробности можете да намерите в сайта на общината, в раздел Общински дейности от основното меню, подраздел – Бюджет и финанси.

https://www.livechatalternative.com/