Приеха бюджета на общината за 2010 година

Приеха бюджета на общината за 2010 година С 18 225 278 лева ще разполага община Свиленград през 2010 година. Бюджетът на общината бе приет без нито един глас “против” и трима “въздържали се” от общинските съветници на Свиленград. Местните приходи са 12 183 000 лева, а 6 041 995 лева са от делегираните от държавата дейности. Инвестиционната програма на общината е в размер на 8 486 171 лева.
Новото в бюджет 2010 е предвиждането на заем от 5,5 млн. лева. С помощта на тези средства ще се подмени водопроводната система в града, с което ще се решат честите проблеми и аварии със старата водопроводна мрежа. Общината планира първо да поправи подземната инфраструктура и едва след това да пристъпи към ремонт на надземната. Според заместник-кметът по бюджет и финанси Мария Костадинова, заемът е радикално, но много необходимо решение за цялостното подобрение на уличната среда, тъй като европейските програми не финансират проекти за подмяна на водопроводи в градовете. Едва след ремонта на водопроводната система Свиленград ще може да реализира по оперативните програми проектите си за изграждане на пречиствателна и помпена станция, ремонт на канализационна мрежа и рехабилитация и ново асфалтиране на улиците. През 2010 година общината приключва изплащането на облигационния заем и със собствени средства ще може да продължи издължаването на новия кредит.
https://www.livechatalternative.com/