Надя Пеева е новият секретар на Община Свиленград

Надя Пеева е новият секретар на Община Свиленград Със заповед на кмета за секретар на Община Свиленград е назначена Надя Пеева, досегашен директор на дирекция „Хуманитарни дейности”. Тя поема поста от Веса Ходжева, която се оттегли по своя молба и е назначена за директор на дирекция „Административно, правно и информационно обслужване”. Дирекция „Хуманитарни дейности” ще се ръководи от Христина Анастасова като временно изпълняваща длъжността директор. Промените са извършени с вътрешен подбор по Закона за държавния служител.
https://www.livechatalternative.com/