Проект за мащабна рехабилитация на уличната инфраструктура бе представен за обществено обсъждане

Проект за мащабна рехабилитация на уличната инфраструктура бе представен за обществено обсъждане Основният ремонт на 24 улици и 2 площада в централната част на Свиленград, както и асфалтирането на 10 улици в кв. Гебран бе темата на общественото обсъждане, което се проведе в петък. Проектът ще бъде финансиран с 2 657 694 лв. от облигационния заем от 5,5 млн. лв., който емитира общината. Тези средства бяха спестени след провеждането на обществената поръчка за подмяна на водопроводната мрежа в централната част на града.
Мащабната рехабилитация ще промени коренно облика на Свиленград, заяви на обсъждането кметът инж. Георги Манолов. Той разясни основните дейности и етапи, като подчерта логичната последователност на общинските проекти - първо се ремонтира подземната инфраструктура, а след това - надземната. Освен асфалтиране на 8 000 м улично платно, се планира изграждане на 16 000 м бордюри, 15 000 кв. м тротоари, подмяна на стари и поставяне на нови пътни знаци, повдигане и създаване на нови дъждоприемни шахти, изкореняване на стари дървета и засаждане на нови дървесни видове. Предвижда се строителните дейности да продължат 15 месеца, като ще се работи най-много по две улици едновременно, за да се спестят максимално неудобствата за движение на гражданите. Първите улици, по които ще започне работа, са ул. "Ал. Стамболийски", бул. "България", ул. "3-ти март", ул. "Цар Симеон Велики" и ул. "Хр. Ботев".Тези най-натоварени пътни артерии могат да са готови до зимата - с нов асфалт, подменен водопровод и поставени отклонения към газопреносната мрежа, ако веднага след провеждането на обществената поръчка избраната фирма-изпълнител започне работа.
https://www.livechatalternative.com/