Общината изпълнява успешно заложените приходи в бюджета

Общината изпълнява успешно заложените приходи в бюджета В края на полугодието изпълнението на бюджета на общината от собствени приходи е 51 %, а общото изпълнение на приходите по бюджета е 67 %. Според специалистите, на фона на цялостната икономическа картина в страната, това е много добър резултат. Отчетите за изпълнение на бюджета на общината за първите шест месеца на 2010 г. и на инвестиционната програма бяха приети на последното заседание на Общински съвет – Свиленград преди лятната отпуска на съветниците.
В момента общината изпълнява важни инфраструктурни проекти и е започнала мащабни строителни дейности, което малко общини могат да си позволят. Нямаме притеснения относно изпълнението на бюджета, защото сме разчели сравнително добре разходите в началото на годината. Показателите в края на шестмесечието са в резултат на много добър финансов контрол и дисциплина, заяви заместник-кметът по бюджет и финанси Мария Костадинова.
С около 243 хиляди лева ще бъде свита финансовата рамка на общината заради актуализацията на републиканския бюджет. По-малко средства от държавна субсидия ще има за административни разходи, отбрана и сигурност, здравеопазване и капиталови разходи. С около 15 хиляди лева по-малко ще са средствата в капиталовата програма. След приемането на актуализацията ще бъдат ясни и окончателните цифри в бюджета до края на годината. Тогава ще се прецени дали да се свият някои от дейностите или те да бъдат финансирани със собствени средства. Обсъждането и приемането на актуализирания бюджет ще се проведе на извънредна сесия на Общинския съвет на 3 септември 2010 г.
https://www.livechatalternative.com/