Общината ще закупи и възстанови лагера в Пещера

Общината ще закупи и възстанови лагера в Пещера Община Свиленград ще закупи терена от 8,76 дка, върху който се намира бившият ученически лагер в град Пещера. Това решиха общинските съветници на Тридесет и деветото си редовно заседание. Община Пещера е изпратила уведомление за изготвена пазарна оценка на имота в размер на 182 849 лева. Съветниците одобриха предложението на кмета инж. Георги Манолов тази сума да се плати на две равни вноски от по 91 424 лева, като първата се внесе в срок до 30.11.2010 г., а втората да се поеме от бюджета за следващата година в срок до 30.04. 2011 г.
Свиленградският ученически лагер в Пещера съществува от 1962 година. Капацитетът му е 120 места. През последните 15 години базата не функционира, но се охранява. Общината е собственик на построените там бунгала, масивни кухня и столова и санитарен блок. През 2006 година общинското ръководство направи постъпки пред колегите в община Пещера за обособяване на ПУП, а през 2009 г. като собственик на сградите поиска закупуване на земята. Придобиването на собственост върху имота ще даде възможност на общината да кандидатства за финансиране по европейските програми за възстановяване на почивната база, която може да се ползва и през летния и зимния сезон.
https://www.livechatalternative.com/