Ценовите оферти за основен ремонт на улици в общината бяха отворени днес

8201020002.jpg Днес бяха отворени ценовите оферти за обществена поръчка на общината с предмет: “Рехабилитация /основен ремонт/ на улици в община Свиленград“. Поръчката включва две обособени позиции. Първата е за основен ремонт на улици в централната градска част с дължина около 8 км, а втората е за ремонт на улици в село Момково. Общо осем фирми и консорциуми от Хасково, Стара Загора и София подадоха документи за участие. Финансирането на мащабните ремонтни дейности е с част от облигационния заем на общината.
В малката зала на ОбА- Свиленград, където се проведе откритата процедура, присъстваха представители на част от фирмите, кандидатствали по поръчката, оценяващата комисия и представители на местните медии.
Председателят на комисията инж. Иванка Димитрова обяви, че документите на 6 от 8-те фирми отговарят на определените изисквания и са допуснати до по-нататъшно участие. Офертите бяха отворени по реда на подаването им. Ценови предложения само за първата позиция са подали две от компаниите. Останалите четири са заявили оферти и по двете позиции на поръчката. Предстои комисията да избере най-добрата оферта по всяка от позициите.

https://www.livechatalternative.com/