Частични ремонти на четвъртокласната пътна мрежа

Частични ремонти на четвъртокласната пътна мрежа Частични ремонти и изкърпвания на четвъртокласната пътна мрежа в община Свиленград извършва общинското предприятие “Благоустрояване и озеленяване”. До средата на месец август е завършен ремонтът на пътните отсечки между селата Младиново - Костур, Мустрак – Равна гора, Сладун – Студена – Дервишка могила, Райкова могила – Мустрак, разклона за село Левка, разклона за село Михалич и на участъка между кв. Кап.Петко Войвода – село Мезек. В момента работниците полагат асфалт по пътя между селата Мезек и Сива река. До края на летния сезон ще бъде обработена и нарушената пътна настилка до селата Димитровче, Чернодъб, Генералово, както и отсечката Свиленград – Момково.
За ремонтни дейности по междуселските пътища в капиталовата програма на общината за 2010 г. са заложени 195 000 лева. Средствата са отпуснати от републиканския бюджет.
https://www.livechatalternative.com/