Успешно приключва проектът „Да подадем ръка - за едно по-добро бъдеще”, изпълняван от община Свиленград

p190810_2014.jpg На 30.09.2010 г. приключва проектът на община Свиленград BG051РО001-5.2.04-0005 „Да подадем ръка - за едно по-добро бъдеще” по схема за безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001/5.2-01 "Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора" - дейности "Социален асистент" и "Домашен помощник" - фаза 2“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Общата му стойност е 68 561.02 лв., продължителност 12 месеца – от 01.10.2009 г. до 30.09.2010 г.
По отношение на заетостта бе проведен подбор и наети на трудов договор 2 социални асистенти и 14 домашни помощници. Асистентите и помощниците преминаха 5 дневно въвеждащо обучение, осигурени им бяха работно облекло и предпазни средства. Чрез ежемесечен мониторинг се осигури навременна подкрепа и планиране на конкретни стъпки за подобряване на тяхната работа, която те отразяваха в дневници на потребителите.
По отношение на социалните услуги грижи в домашна среда получиха 32 самотни стари хора и лица с увреждания от града и селата. Ежедневна помощ в дома, подкрепа, посредничество и социална работа бе в основата на доставката на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”. Но най-ценното за потребителите бе, че има на кого да разчитат, че всеки ден при тях идва човек, на когото имат доверие и който е готов да ги изслуша и да им помогне.
По повод приключването на проекта екипът на проекта и община Свиленград организират пресконференция, която ще се проведе на 24.09.2010г. /петък/ от 11.00 ч. в гр.Свиленград, в малката зала на ресторант “Марица”, където ще се презентират резултатите от проекта и финансиращата организация, ще се обсъдят добрите практики и ефективността на предоставените услуги.

https://www.livechatalternative.com/