Кметът на община Свиленград инж. Георги Манолов пред вестник “24 часа” – притурка, интервю по повод Деня на Свиленград – 5 октомври, брой 275 от 5.10.2010 г.

Кметът на община Свиленград инж. Георги Манолов пред вестник “24 часа” – притурка, интервю по повод Деня на Свиленград – 5 октомври, брой 275 от 5.10.2010 г. Г-н Манолов, във време на икономическа криза общините също изпитват повече трудности. Как се справя община Свиленград в условията на криза, каква е вашата рецепта за успешно преодоляване на проблемите?

В условията на икономическа криза се справяме по няколко начина. На първо място прилагаме една сериозна финансова дисциплина при изразходване на средствата на свиленградските данъкоплатци и отпуснатата от държавата субсидия. Друго, което допринася за положителните резултати е много добрата работа между общинската администрация и общинския съвет. Вземат се принципни решения за развитието на общината в този кризисен период и се търсят най-добрите варианти за решаване на проблемите. Общината е в стабилно финансово състояние, нямаме просрочени дългове, оперативните задължения се разплащат своевременно. Наред с разчетените икономии във всички сфери, включително Общинско предприятие, детски градини и училища, търсим алтернативни начини за подобряване на средата на живот на хората. Най-актуалният пример за това е извършваната в момента подмяна на водопроводите в голяма част от града – около 20 км. Този проект е почти финализиран. Финансиран е с облигационен заем на общината. Другото е газификацията на Свиленград, която се реализира чрез публично-частно партньорство между общината и частен инвеститор. Започва дългоочакваното асфалтиране на улиците с част от средствата от облигационния заем. Едновременно с това по Програмата за развитие на селските райони се обновяват четири парка в града, които до края на октомври ще бъдат завършени. Така че съм оптимист за състоянието на община Свиленград като цяло и за това, че съумяваме да привлечем инвестиции дори в това трудно време.

Вие лично удовлетворен ли сте от постигнатото през последната една година?

Удовлетворен съм, че намерихме начини за осъществяване на главния ни приоритет за 2010 година – подобряване на инфраструктурата. Проектите, които реализираме тази година, са част от решаването на проблемите с остарялата и повредена инфраструктура. Удовлетворен съм, че решихме, макар и частично, този наболял въпрос. Община Свиленград разработи много проекти в тази сфера – за канализацията, водопроводите, улиците. Но европейските програми, на които толкова разчитаме, не са съобразени с нуждите на град като Свиленград, а най-вече с по-малки населени места. Аз неведнъж съм казвал, че ако държавата не си промени критериите за оценка на тези проекти, ще зарови много европейски пари в пусти и обезлюдени места, а такива малки градове като Свиленград, в които живеят млади хора, и които трябва да се подпомагат по Програмата за развитие на селските райони, ще бъдат игнорирани. Това е причината да не бъда абсолютно удовлетворен и да продължаваме да търсим други начини за подобряване на жизнената среда на хората в Свиленград.

Какво предстои да се случи в Свиленград през следващата една година според вашите планове и намерения?

Трябва да приключим това, което сме започнали – асфалтирането на улиците, подмяната на бордюрите и тротоарите. Това е един процес, който ще продължи поетапно в рамките на една година, за да не затрудняваме движението в града и за да имаме абсолютен контрол върху работата, която ще се извършва.Едновременно с това ще върви подмяна на дървесни видове и засаждане на нови дървета. Важно за Свиленград е, че в момента кандидатстваме с проекти за довършване на библиотеката, която ще бъде в сградата на бившия общински съвет, ще изградим клуб за възрастни хора в бившето кино “Форум”, ще построим една малка, но модерна спортна зала до градския парк и две спортни площадки – в кв. “Кап. Петко Войвода” и до ромския квартал в града. Кандидатстваме и с проект, който ще ни даде възможност да завършим асфалтирането и на останалите улици в Свиленград. Надявам се, че на 5 октомври ще имам възможност да разговарям по тези въпроси с министър Мирослав Найденов и да поискам от държавата да поеме ангажимент към община Свиленград.

На какъв етап е друг важен за Свиленград проект - Индустриалната зона? Има ли вероятност да се реализира в този мандат и какви фирми проявяват интерес към него?

Индустриалната зона на Свиленград е проект, който се работи от няколко години, има обемни предварителни анализи за това, че нашият район е подходящ за подобни инвестиции. Нашето виждане е тази зона да бъде за логистика, имайки предвид кръстопътното положение на Свиленград и националната инфраструктура, която се изгражда в момента – автомагистрала и жп линия. В зоната вече има извършено строителство на стойност около 1,5 млн. лева. Изградени са водопровод и канализация и е извършена рехабилитация на пътя Свиленград – с. Момково, който е една от връзките до района. За известно време този проект и на останалите 23 общини, които бяха избрани от държавата за изграждане на индустриални зони, беше замразен. Хубавото е, че сега отново се подновява работата. В понеделник имаме среща при министъра на регионалното развитие и благоустройството във връзка с предстоящи дейности. Провеждам разговори с различни инвеститори, има сериозен интерес от чужди фирми, като например австрийски, предстои ми среща с нови инвеститори през този месец. Смятам, че тази идея е много мащабна, за да се реализира за една година. Важно е да получи подкрепа от държавата, за да се осъществи с по-бързи темпове.

На 5 октомври Свиленград празнува 98 години свобода. Какво ще пожелаете на свиленградчани по повод празника?

Искам да им пожелая да бъдат здрави, да проявят още малко търпение, докато се справим с наболелите проблеми. Да имат вяра, че се случват добри неща за Свиленград, град, в който, уверен съм, жизнената среда и начинът на живот непрекъснато ще се подобряват.
https://www.livechatalternative.com/