Атрактивни общински имоти в продажба

Атрактивни общински имоти в продажба Общо 11 имота в местността “Речните лозя” в покрайнините на Свиленград продава общината с решение на Общинския съвет. Това са имоти от остатъчен поземлен фонд, които след промяна в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи могат да се предлагат за продажба. Парцелите са на изгодни цени, тъй като не са урегулирани, но поради местоположението си – в края на града и до околовръстния път, те ще бъдат включени в регулацията според новия общ устройствен план на Свиленград. В района на “Речните лозя” през последните години има построени доста жилищни сгради и в тази посока градът активно се разраства.
Специалистите очакват сериозен интерес към продажбата на парцелите заради доброто им местоположение и атрактивни цени. Те са на площ от 200 кв. м. до 1000 кв. м., а цените съответно варират от 2 000 лева до 17 000 лева.
Насрочен е публичен търг с явно наддаване за закупуване на имотите на 2 ноември 2010 г. в малката зала на Общинска администрация. Повече подробности са публикувани във вестник “Мост” – бр.41 от 15.10.2010 г. и в интернет сайта на общината - раздел Общински справочник, Търгове и конкурси.
https://www.livechatalternative.com/