Свиленград стана електронна община

Свиленград стана електронна община Община Свиленград въведе елекронна деловодна система за по-открита и по-ефективна работа и обслужване на гражданите. Във фоайето на администрацията на специален LCD дисплей се излъчва обучителен филм, който детайлно показва стъпките за ползване на електронния портал от всички потребители на услуги. Новото административно обслужване е онагледено с картина и звук. Десетминутният филм предизвиква интерес у посетителите на общинската администрация да се възползват от нововъведените 28 електронни услуги. Интернет - порталът ще позволи на гражданите и бизнеса да подават сами заявления и молби, да проследяват тяхното движение в удобно за тях време от дома или офиса, да заплащат електронно. Потребителите ще могат да избират как да получат документа - в електронен вариант или на хартиен носител.
В общината бе създадена и Географска информационна система, която предоставя богата, леснодостъпна и функционална информация. Тази информация и база данни се използват и за предоставяне на административни онлайн - услуги, свързани със съответните направления като издаване на удостоверение относно собствеността или отчуждаване на недвижими имоти, приемане на документи и прекратяване или промяна на съсобственост и др.
Шест села в общината, които разполагат с интернет, също са включени в електронния документооборот. Там кметовете бяха обучени да съдействат на населението за получаване на различни онлайн услуги от администрацията. 3 хиляди наръчника и брошури също разясняват на гражданите начините на ползване и предимствата на електронното обслужване. С това се финализира проектът “По-добри услуги, по-доволни граждани”, реализиран от общината по програма “Административен капацитет”.
https://www.livechatalternative.com/