Чрез публично-частно партньорство общината ще изгражда Индустриална зона - Свиленград

Чрез публично-частно партньорство общината ще изгражда Индустриална зона - Свиленград Публично-частно партньорство за създаване на Индустриална зона – Свиленград инициира кметът Георги Манолов. Целта е до година и половина зоната реално да заработи и да се отворят нови работни места за населението в пограничния район, известен като врата на Европейския съюз. Манолов ще представи пред общинския съвет анализ, изготвен от специалисти, който ще обхване икономическата ситуация в страната, съотношението разходи – ползи за общината и бъдещия инвеститор, насоченост на дейността – логистика, транспорт, складови бази, за производствени нужди, хипермаркети и други. На базата на тази разработка общината ще потърси подходящите инвеститори, след като Общинският съвет приеме решение за създаване на акционерно дружество. Общината ще участва в него с апортна вноска - теренът от близо 100 000 кв.м., който закупи от Министерство на земеделието за 250 000 лв. Свиленград е единствената българска община, закупила имот от държавата. По подобен модел - с апортна вноска общинска земя, бе създадено ПЧП за газифицирането на Свиленград.
Идеята за изграждане на индустриална зона е на ръководството на община Свиленград и по нея се работи от 2006 г. През 2007 г. проектът на общината бе одобрен за финансиране към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. С целеви средства от държавния бюджет до 2010 г. обособената територия бе електрифицирана, към нея бе ремонтиран пътя, изградени водопровод и канализация, след което финансирането приключи. Тогава в писмо до Министерски съвет кметът Георги Манолов предложи тази зона и бившата Свободна безмитна зона край Свиленград да бъдат обединени и разработени съвместно от Национална компания “Индустриални зони” и общината, което би могло да създаде траен поминък за хората. Но наскоро стана ясно, че Свободна безмитна зона е извадена от активите на националната компания и е обявена за продажба без ангажименти за създаване на реална трудова заетост. Това означава, че ние трябва сами да се справим, за да решим основния проблем с безработицата, заяви кметът. За доизграждане на инфраструктурата вътре в зоната и управлението на обособените терени ще се осигурят средства от заявилите интерес частни инвеститори.

Описание на терена, предвиден за изграждане на индустриалната зона:
Теренът е с обща площ 100 000 кв.м., частна общинска собственост. Намира се на 4 км от град Свиленград. За него има изработен подробен устройствен план. В съседство са разположени имоти, които са частна собственост. Върху имота няма изградени сгради. На 77 м от терена има трафопост, а на 2 км се намира помпена станция за питейна вода. Изградени са водопровод и канализация. Направен е ремонт на пътя, разположен от северната страна на терена. На половин километър от него минава автомагистрала “Марица”. На 50 м има електропровод и възможност за ползване на трифазен ток. Има пълно покритие на GSM операторите и възможност за включване в мрежата на БТК. Възможност за газифициране.

https://www.livechatalternative.com/