Чрез конкурс общината продаде бившия дом на съвета

Чрез конкурс общината продаде бившия дом на съвета В условията на икономическа криза общината успя да привлече инвеститор и проведе успешно конкурс за продажба на сградата срещу площад „Свилена”, известна като бившия дом на съвета. Конкурсът бе спечелен от „Магазин Шипка Фуат Гювен” ЕООД. Фирмата предложи цена 1 790 000 лв. без ДДС. Освен крупната сума дружеството ще инвестира още 1 милион лева за завършване на обекта. Изискването на общината е това да стане до 2 години. Освен това новият собственик ще вложи 15 000 лв. за благоустрояване и поддържане на площадното пространство и 10 000 лв. за направата на фонтан пред сградата. За развитие на спорта ще дари 1 000 лв.
Сградата в центъра на Свиленград ще бъде изцяло довършена след повече от 20 години безстопанственост заради многото собственици. Фирмата на турския бизнесмен Фуат Гювен притежаваше една част от нея, закупена на търг от Свободна безмитна зона. Големият дял от 80% бе на община Свиленград, която за последните 5 години успя поетапно да придобие собствеността върху имота. Малка част от сградата все още е притежание на "Юробанк И Еф Джи България" (Пощенска банка). Въпреки това сградата ще има цялостен завършен вид след ремонта. Очаква се тя да изпълнява общественообслужващи функции.
Бизнесменът Фуат Гювен е известен със своята благотворителност за Свиленград. Всяка година той прави дарения на деца от социално слаби семейства, с негови средства бе газифицирана общинската болница и основно реконструирана църквата в кв. Гебран.
https://www.livechatalternative.com/