Свиленград е запазил 95% от населението си – 17 985 жители

Свиленград е запазил 95% от  населението си – 17 985 жители Град Свиленград наброява 17 985 жители. Населението на цялата община е 22 815 жители. Това сочат данните от националното преброяване от февруари 2011 г. През 2001 г. населението на Свиленград е било 19 036 души, а на общината - 25 375. На фона на националната демографска криза, сравнението показва, че за последното десетилетие Свиленград е запазил 94,5% от населението си. Това е най-високият процент на запазване на броя на жителите в областта, с изключение на областния център. По-висок е този показател и в сравнение с данните за страната - 92,7%. Най-активната част от населението – от 18 до 64 години наброява 14 753 души. Населението в детска възраст - до 17 години, е 3 551 души, а 4 511 са хората в пенсионна възраст - 65 и повече години. Разпределение на населението по пол е почти по равно: мъже – 11 223, жени – 11 592.
Като цяло в Хасковска област само община Стамболово отчита увеличение на населението с 30 души. В останалите населени места е валидна националната тенденция за спад в прираста. За Димитровград намалението е 19%, Минерални бани 15%, Любимец 12%, Харманли 11%, Хасково 7%. Най-голямо е намалението на населението в общините Тополовград, Маджарово, Ивайловград и Симеоновград. За цялата област се отчита спад в прираста от 12,8%. Извън областта други общини от мащаба на Свиленград отчитат около 2 пъти по-голям спад – Раднево, въпреки развитата там тежка индустрия, е намалял с 4 490 души, Чирпан – с 5 242 души, Първомай – с 5 762 и др.
За град Свиленград спадът е от 5,5% или това са 1051 души, а за общината – 10% или 2 560 души. Една част от този брой са редовни студенти, които се регистрират там, където учат. Други причини за намалението на населението са характерните за цялата страна отрицателен естествен прираст и миграцията. За преодоляване на тези проблеми от две години в общината се въведоха административни мерки, стимулиращи раждаемостта – финансова помощ от 300 лева за новородено, подобриха се условията за здравно обслужване, образование, спорт и отдих. Тъй като най-важното условие си остават възможностите за работа и добро заплащане, въпреки икономическата криза общината се зае с изграждането на индустриална зона, която ще създаде много нови работни места и траен поминък за хората.


https://www.livechatalternative.com/