Сайтът е в процес на обновяване!

Общината отличи учители и ученици на годината

Общината отличи учители и ученици на годината

Годишните награди за просвета „Ученик и Учител на годината” на Община Свиленград бяха връчени на тържествена церемония с коктейл в ресторант „Марица”. Тези отличия Община Свиленград присъжда за поредна година като признание за труда и постигнатите успехи от ученици и учители. Наградите връчиха заместник-кметът Мария Костадинова и председателстващата Общинския съвет Цветелина Атанасова.
Стефана Узунова е носител на наградата „Учител на 2019 г.” в категория „Училищно образование”, Валентина Стоянова е отличена с приза „Учител на 2019 г.” в категория „Предучилищно образование”. За „Ученик на 2019 г.” бе обявен Атанас Шишков.
Стефана Узунова е учител в Професионалната гимназия по селско стопанство и икономика „Хр. Ботев”. Тя е носител на почетното отличие на министерството на образованието и науката „Неофит Рилски”. През тази учебна година повишава професионалната си квалификация с 4 обучения. Тя мотивира и подготви качествено училищния отбор за Националното състезание „Млад фермер”. На Регионалния кръг Васил Лилянов печели трето място в дисциплината „Резитба на нискостъблени лозя” и дублира резултата си на Националното състезание в гр. Добрич. Участва в екипа-домакин на Националното състезание по озеленяване и цветарство, чиято перфектна организация е оценена високо от представителите на министерството. Работи активно по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”, дейност „Модернизиране на учебното съдържание”. Участва в разработването на 124 учебни програми по учебни предмети от отрасловата и специфичната професионална подготовка направление „Растениевъдство и животновъдство”. Аграрният университет в Пловдив я включи в проект „Разработване на механизъм за реализиране на връзка между професионалното и висшето образование в аграрните науки”. Участва и в проект „Общата селскостопанска политика на ЕС”.

Валентина Стоянова е учител в ДГ „Радост”. През тази година участва в няколко квалификации, свързани с комуникацията на детските градини, родителите и семейството, с иновативни подходи за обучение и възпитание. Работи успешно както с деца с различна етническа принадлежност, така и с деца със специални образователни потребности, деца в риск, с хронични заболявания, и с изявени дарби. Сътрудничи с обществения съвет, участва в организацията на празници, тържества и благотворителни инициативи. Организира три открити урока пред родителите и с тяхното пряко участие - “Седмица на четенето“, „Коледна работилница“, “Ден рожден на свободата“. В кампанията „Зелена България“ заедно с децата засадиха в двора на детската градина 15 дръвчета.

Най-успешните учители, номинирани за тазгодишните награди за просвета, са: Димитринка Дойчева от НУ „Христо Попмарков”, Евелина Къналиева от ОУ „Христо Ботев”, с. Левка, Златка Станкова от СУ “Д-р Петър Берон”, Маргарита Игнатова от Център за специална образователна подкрепа ”Стефан Василев”, Мария Савова от I ОУ ”Иван Вазов”, Христо Балджиев от ОУ “Любен Каравелов”, Живка Георгиева от ДГ "Детелина”, Красимира Стайкова-Дянкова от ДГ ,,Слънце“, Росица Николова от ДГ “Снежанка”, Тонка Алексиева от ДГ „Зорница”.

Атанас Шишков е от I ОУ "Иван Вазов". През тази година той участва в общинския кръг на олимпиадите по български език и литература, биология и здравно образование, география и икономика, история и цивилизация. Класиран е за областния кръг на олимпиадите по биология и здравно образование и история и цивилизация. По история и цивилизация Атанас Шишков заема първо място в областта и се класира за участие на Националната олимпиада в гр.Копривщица. Там постига общ резултат 5,90, заема почетното трето място и е обявен за лауреат на олимпиадата. Атанас участва и в благотворителни инициативи – „Заедно за Ванеса“ и „Вълшебна Коледа за Ванеса“.
Най-изявените ученици, номинирани за наградата на 2019 г., са: Янаки Коларов от ПГССИ „Христо Ботев“, Георги Койчев от СУ „Д-р Петър Берон”,Зина Кирилова от ОУ„Любен Каравелов“, Зюмбюла Вангелова от НУ “Христо Попмарков“ и Илиян Иванов от ОУ „Христо Ботев”, с. Левка.