Сайтът е в процес на обновяване!

Проекти за озеленяване и изграждане на детски площадки в Свиленград и селата подаде за одобрение общината

Проекти за озеленяване и изграждане на детски площадки в Свиленград и селата подаде за одобрение общината

Проекти за обновяване на зелени площи и изграждане на детски площадки разработи и подаде за одобрение Община Свиленград. Включени са обекти в селата Левка, Димитровче, Мезек, Пъстрогор и зелени площи в Свиленград – в кв. „Кап. Петко войвода” и на ул. „Тодор Кирков”.
По проект "Обновяване на площи за широко обществено ползване на територията на община Свиленград – с.Левка, с.Димитровче и кв.”Капитан Петко войвода”, гр.Свиленград" е предвидено благоустрояване на три обекта: изграждане на детски площадки в селата Левка и Димитровче и цялостно благоустрояване на зелена площ и изграждане на детска площадка в парка в кв.”Капитан Петко войвода”, гр.Свиленград. Стойността на проектното предложение е 84 582,50 лв.
Проект "Обновяване на площи за широко обществено ползване на територията на община Свиленград – гр. Свиленград, с. Мезек и с. Пъстрогор" предвижда също благоустрояване на три обекта: благоустрояване на зелената площ и изграждане на детска площадка в имот за обществено ползване, разположен на пресечката на ул. „Капитан Петко Войвода” и ул. „Тодор Кирков”; благоустрояване на зелена площ и изграждане на детска площадка в с. Пъстрогор и благоустрояване и обновяване на парк, в с. Мезек. Заложените средства за изпълнение на проекта са 151 782,22 лв.
Проектите са подадени през месец май 2019 г. и са в процес на оценка. Всички обекти са включени в рамките на предвидения по подмярка 7.2 от Програмата за развитие на селските райони към МИГ „Свиленград-Ареал” финансов ресурс, допустим за община Свиленград като бенефициент.