Сайтът е в процес на обновяване!

Община Свиленград придвижва България в посока нулеви отпадъци

Община Свиленград придвижва България в посока нулеви отпадъци

Свиленград вече е на картата на Zero Waste Europe – Европейска мрежа за нулеви отпадъци (ZWE): https://zerowasteeurope.eu/2019/06/svilengrad-municipality-moving-bulgaria-towards-zero-waste/. Това е европейско признание за Свиленград, която е първата община в България, възприела подхода Нулеви отпадъци, за да се придвижи към кръгова икономика. Градът се отличи като новатор в опазването на околната среда чрез различни методи и проекти, затова бе поканен да се включи в Европейската мрежа за нулеви отпадъци от екологично сдружение За Земята - българския член на Европейската мрежа за нулеви отпадъци. Организацията има за цел общините, които са част от нея, да постигнат под 100 кг смесени отпадъци на човек годишно, докато останалите се използват повторно, компостират и рециклират.
“Тази новина ни зарадва много и сме сигурни, че амбицията и усилията на Свиленград ще вдъхновят още български общини да се включат към Европейската мрежа за нулеви отпадъци и да се превърнат в пример на Балканите и отвъд.”, казва Есра Тат, директор на Европейска мрежа за нулеви отпадъци.
"Свиленград е пионер в разделното събиране на отпадъците в България. Ние сме първата община въвела метода разделно събиране „от врата до врата” с цел улеснение на гражданите и постигнахме много добри резултати и по-чиста околна среда.", заяви инж. Георги Манолов - Кмет на Община Свиленград. Реализираният с Екопак проект предостави на 1000 домакинства индивидуални жълти контейнери за хартия, пластмаса и метал, което направи възможно жителите на града да разделят сухите отпадъци от опаковки още на мястото на тяхното образуване. Тази стъпка намали депонираните отпадъци с над 69 тона. Предвижда се 100% от еднофамилните жилища да бъдат обхванати от тази система.
“Често страдаме от предразсъдъка, че разделното събиране не може да се случи на нашите ширини. Свиленград разбива на пух и прах този мит. Вярваме, че постигнатото не е чудо, а резултат от умно планиране, отлична разяснителна кампания, много труд и желание. Според нас опитът трябва да послужи за пример на други общини, убеждавайки ги, че успехът е възможен.”, казва Евгения Ташева от ЕС “За Земята”.
Най-зелената община за 2017 г. в конкурса на „Екопак България“ стимулира разделното събиране чрез иновативен проект за преодоляване на анонимността на замърсителите чрез въвеждане на електронен достъп до системата за разделно събиране на отпадъци. С децата от детските градини се работи като се изграждат мини зелени екокътове, където им се разяснява разделното събиране, превръщайки ги в посланици на инициативата. Пилотно се изградиха и три площадки "Зелен екокът" до многофамилни жилищни сгради, а достъпът до тях е чрез електронни чипове единствено от живущите там. Успоредно с намаляване на депонираните отпадъци, градската управа завърши и проект за рекултивация на старото депо за твърди битови отпадъци, чийто терен от 60 дка вече е залесен. В момента общината работи по проект за изграждане на модерна инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими битови отпадъци с капацитет 3 000 тона годишно. Следващите стъпки в дългосрочния план за Нулеви отпадъци на общината са свързани с текстилните и със строителните отпадъци, както и въвеждане на разделно събиране и в селата.