Сайтът е в процес на обновяване!

Общината очаква финансиране от близо 274 000 лева по нови проекти за Свиленград и с. Капитан Андреево

Общината очаква финансиране от близо 274 000 лева по нови проекти за Свиленград и с. Капитан Андреево

Още два проекта е подготвила и подала общината за финансиране към Програмата за развитие на селските райони чрез Местната инициативна група (МИГ) „Свиленград- Ареал”.
Със 168 143 лева общината предвижда да бъде построена изложбена зала към Исторически музей – Свиленград, и да се изгради нова детска площадка в село Капитан Андреево.
Ако бъде одобрен, вторият проект „Обновяване на площ за широко обществено ползване в гр. Свиленград” предвижда благоустрояване на зелена площ и художествено оформление на подхода на града откъм автомагистрала Марица и кръговото кръстовище, както и зелената площ, разположена по ул. „Сан Стефано”. Стойността на този проект е 105 491 лв.
В момента проектите са в процес на оценка. Те са разработени по изискванията на подмярка 7.2 от ПРСР към МИГ „Свиленград-Ареал” в рамките на финансовия ресурс, допустим за община Свиленград.