Сайтът е в процес на обновяване!

Благоустрояването на парк „Сухата река” ще бъде довършено по проект на общината

Благоустрояването на парк „Сухата река” ще бъде довършено по проект на общината

В зелена зона с детски екокътове и места за отдих ще се превърне парк „Сухата река” в частта му от ул. „Васил Левски” до ул. „Хр.Шишманов” по проект на общината. Така ще бъде довършено благоустрояването и озеленяването на тази централна зелена зона, което започна с друг проект на общината през 2011 г. със средства от Програмата за развитие на селските райони. По същата програма общината обнови и озелени и парк "Младежки" през 2015 г.
Проектът „Green Urban Territory – better place to live” и акроним GUT-BPL, включва партньорство между четири бенефициента: община Свиленград като водещ партньор по проекта, община Любимец, община Волви - Република Гърция и НПО DIMOSSINETERISTIKI EVROS S.A- Република Гърция. Безвъзмездната финансова помощ е по Програма за сътрудничество „INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020”. Общата стойност на проекта е 1 139 772,90 евро, като от тях 542 489,34 евро определят бюджета на община Свиленград. Проектното предложение беше подадено през месец април 2016г.
Проектът е насочен към създаването на устойчиви модели за опазване на биологичното разнообразие и подобряване на състоянието на екосистемите. Едновременно с това се цели осигуряване на по-зелена градската среда за жителите и туристите и тяхното отношение към промяна в посока, водеща до опазване на биологичното разнообразие в ежедневната им дейност.
На територията на община Свиленград и община Любимец се предвижда благоустрояване на зелени площи, които да осигуряват среда, съчетаваща биоразнообразието и зоните за отдих. Най-голямата зелена площ, включена в проекта, е парк „Суха река” в частта от ул. „Васил Левски” до ул. „Хр.Шишманов”. Основните дейности, които се предвиждат са - изграждане на детски екокътове за различни възрасти, фитнес на открито, алеи, поливна система, монтиране на соларно парково осветление.
В с. Левка, с. Мезек, кв. „Капитан Петко войвода”, гр. Свиленград и по околовръстното на ул. „Сан Стефано” са предвидени дейности по озеленяване.
В проекта са предвидени различни видове проучвания като основа за изготвяне на Съвместна стратегия за устойчиво развитие на региона, която да обхваща опазването на биоразнообразието и начини за развитие на транспорта, туризма и селското стопанство, които да не нарушават съществуващите екосистеми.
Демонстрационните мерки от страна на гръцките партньори са свързани с намаляване на въглеродните емисии от транспорта в градската среда. Гръцките партньори ще закупят 72 велосипеда като 12 от тях ще бъдат електрически, заради които ще се пригодят и две станции за захранване. Закупените велосипеди, ще се използват като средство за екологичен обществен транспорт, ще бъдат свързани с разработено мобилно приложение, позволяващо да се определи най-екологичният маршрут.
В проекта са заложени различни дейности за информация и комуникация: създаване на уебсайт, поставяне на информационни табели и провеждане на обучения и срещи с различните целеви групи по проекта.