Сайтът е в процес на обновяване!

С LED лампи общината обновява уличното осветление в Свиленград

С LED лампи общината обновява уличното осветление в Свиленград

Ново енергоефективно улично осветление в Свиленград поставя общината. Общо 630 броя LED осветителни тела ще заменят старите луминисцентни и обикновени елкрушки по електрическите стълбове. Това е около 30% от цялото улично осветления на града. Освен LED лампите към елтаблата се инсталират и електронни часовници за управление на осветлението. Ще бъдат обхванати двадесет от най-натоварените улици, основно обновените с нови водопроводи и ново асфалтиране, както и възлови места в града като подходи и площади. Улиците са: „Ген. Скобелев”, „Цар Симеон Велики”, „Васил Левски”, бул. „България”, ”Княз Борис I”, „23-ти септември”, „Христо Шишманов”, „Ал. Стамболийски”, „Христо Ботев”, „Трети март”, „Крайречна”, „Граничар”, „Елин Пелин”, „Драган Цанков”, „Яна войвода”, „Бурденис”, „Д. Благоев”,” Хр. Топракчиев”, „Страшимир Дочков”, „Георги Кирков”, подхода от Метан станцията до кръговото и площадите „5 октомври” и „14 март”.
Икономичното LED осветление струва на общината 31 000 лева собствени средства, планирани в бюджета за 2019 г. LED лампите се отличават с високо качество на генерираната светлина и дълъг експлоатационен живот. Срокът на експлоатация на светодиодите е минимум 50 000 часа. С тяхната употреба се очаква в следващия отчетен период да се понижи годишното улично електропотребление.
Обновяването на уличното осветление в Свиленград започна от миналата година, когато бяха поставени LED лампи на подходите на града откъм Гърция и АМ „Марица” и на околовръстния път. На следващ етап ще се подменя осветлението и в други части на града. От 2017 година общината има изготвен технико-икономически доклад за реконструкция и модернизация на системите за улично осветление в града и селата.