Сайтът е в процес на обновяване!

Декларация №1 от 28.06.2012г. на ОбС- Свиленград, относно-Разпространената идея за закриване на администрацията на Митница Свиленград.

Файлове:

Декларация №1 от 28.06.2012г. на ОбС- Свиленград, относно-Разпространената идея за закриване на администрацията на Митница Свиленград. Декларация №1 от 28.06.2012г. на ОбС- Свиленград, относно-Разпространената идея за закриване на администрацията на Митница Свиленград.