Декларация №2 от 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград, относно- Достъп на младите хора до култура в община Свиленград.

Файлове:

Декларация №2 от 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград, относно- Достъп на младите хора до култура в община Свиленград. Декларация №2 от 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград, относно- Достъп на младите хора до култура в община Свиленград.

https://www.livechatalternative.com/