Декларация №2 на ОбС - Свиленград, мандат 2015-2019 относно:Отпускане на средства за рехабилитация и реконструкция на два пътя от Републиканската пътна мрежа, а именно : - Път III-5509 Свиленград – Райкова могила – Щит – Сладун – Варник и Път III-761 Ва

Файлове:

Декларация №2 на ОбС - Свиленград, мандат 2015-2019 относно:Отпускане на средства за рехабилитация и реконструкция  на два пътя от Републиканската пътна мрежа, а именно : -  Път III-5509 Свиленград – Райкова могила – Щит – Сладун – Варник и Път III-761 Ва Декларация №2 на ОбС - Свиленград, мандат 2015-2019 относно:Отпускане на средства за рехабилитация и реконструкция на два пътя от Републиканската пътна мрежа, а именно : - Път III-5509 Свиленград – Райкова могила – Щит – Сладун – Варник и Път III-761 Ва

https://www.livechatalternative.com/