Декларация №3 на ОбС - Свиленград, мандат 2015-2019 относно: Извършен палеж на общинско имущество на 24 срещу 25 юли 2019г. на три сметосъбиращи машини, собственост на Община Свиленград

Файлове:

https://www.livechatalternative.com/