Сайтът е в процес на обновяване!

Обява


Община Свиленград обявява прием на документи за длъжност „Счетоводител” за работа, свързана с реализиране на проекти по оперативни програми. Кандидатите да бъдат с икономическо образование /средно - специално или висше/. Трудов стаж - минимум две години.
Необходими документи:
1. Копие на диплома за завършено образование
2. Автобиография
Срок за подаване на документи: до 17:30 часа на 29. 04. 2011 г. /петък/ в Центъра за административно обслужване на гражданите, ет. 1 на ОбА - Свиленград.