Банкова сметка за набиране на средства от дарения за изграждане на бюст – паметник на Васил Левски в Свиленград


Общинска администрация Свиленград

Банкова сметка - BG51 DEMI 9240 8400 0347 40

Код за вид плащане - 445100

Банков код - DEMIBGSF - „Търговска банка Д”АД, ФЦ Свиленград
https://www.livechatalternative.com/