ОБЯВА

Община Свиленград обявява прием на документи за длъжност Старши експерт „Контрол на нормативни актове” към Дирекция “Общинска собственост и регионално развитие” за работа, свързана с контрол по спазване и установяване на нарушения на нормативни актове, приети от Общински съвет – Свиленград. Кандидатите да бъдат с висше образование и трудов стаж минимум три години.
Необходими документи:
1. Копие на диплома за завършено образование
2. Автобиография
Срок за подаване на документи: до 17:30 часа на 20.05.2011 г. /петък/
Документите се подават в Центъра за административно обслужване на гражданите, ет. 1 на ОбА Свиленград.

https://www.livechatalternative.com/