О Б Щ И Н А С В И Л Е Н Г Р А Д

обявява, че Традиционният есенен панаир ще се проведе от 19.09.2011г. до 25.09.2011г.
Всички заинтересовани лица и търговци да подават заявления по образец в деловодството на Община Свиленград от 15.07.2011г. до 31.08.2011г. За сведение на същите в сградата на Общинската администрация ще се постави схема с разположение на терените за търговска дейност.
За повече информация: Николай Славов – мл. експерт “ТДП”, тел: 74405 и 0886000735.
https://www.livechatalternative.com/