СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация-Свиленград уведомява гражданите на град Свиленград, че избирателните списъци за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент и избори за общински съветници и кметове в Република България на 23 октомври 2011г. са обявени, както следва:

Между сградата на общинска администрация и нотариуса- секция с №1

Общински пазар-магазина срещу Универсален магазин- секция с № 2

Общинска администрация-Свиленград- секции с № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Кафе “Малибу”, кв.”Изгрев”- секции с № 10, 11

Остъклена фасада на ул.”Княз Борис І “-секции с №12, 13

Супермаркет “Простор”-секция с №14

СОУ “Д-р Петър Берон” –секция с № 15

Хранителен магазин на ул.”Обединение” № 13а- секция с №16

Клуб “Сакар”- секция с № 17

Клуб “Гебран”- секция с № 18

Бивш магазин на РПК, кв.Кап.Петко войвода- секция с №19

Хранителен магазин, ул.”Хан Аспарух” №52, кв.Кап.Петко войвода-секция с №20


Избирателните списъци са обявени и на Интернет страницата на Община Свиленград на адрес: www.svilengrad.bg

Списъците ще са обявени за справка от страна на гражданите от 12 септември 2011г.
https://www.livechatalternative.com/