До края на януари се подават декларации за облагане с туристически данък

До 31 януари 2012 г. лицата, които предлагат средства за подслон, трябва да подадат в Дирекция „Местни данъци и такси” на ОбА – Свиленград, декларация по чл.61 р, ал.5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък. За неподалите в определения от закона срок се налага глоба до 200 лева за физически лица и до 500 лв. за юридически лица, а за деклариране на неверни обстоятелства – глобата е до 500 лева.

https://www.livechatalternative.com/