Публично обсъждане за отпускане на кредит за финансиране на проекти

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
На основание Закона за общинския дълг /чл.15/
О Б Я В Я В А
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
За отпускане на кредит от Фонд ФЛАГ на стойност до 2 600 000 лв.
Публичното обсъждане ще се проведе на 31.01.2012г. от 14:00 часа в Малката заседателна зала на Общинска администрация Свиленград.
Средствата са необходими за финансиране на следните проекти:
1. Проект:№B1.12.01/14.03.2011 “Валоризация и промотиране на стари бани в трансграничния регион”, финансиран по Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г. Проектът се осъществява в партньорство с община Димотика. Общ бюджет на проекта - 1 140 560.00 евро, като бюджетът на българския партньор – Община Свиленград е 263 036.75 евро.
Проектът предвижда реставрация на старата турска баня в Свиленград и преустройството й в Арт галерия и Туристически информационен център.
2. Проект:"Трансгранична зона за отдих при р.Марица (Свиленград) и р.Арда (Кастанес)". Проектът се финансира по Програма за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013. Осъществява се съвместно с Община Орестиада, Република Гърция, която е водещ партньор. Общ бюджет на проекта - 1 483 405 евро, като бюджетът на Община Свиленград е 293 968,35 евро.

Проектът предвижда благоустрояване и залесяване на дигата на река Марица по улица Крайречна;

3. Проект:№В1.21.02/14.03.2011г. „ЖИВОТ НА ПЪТЯ ВИСА – СВИЛЕНГРАД”, финансиран по Програма за Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013г. Проектът се осъществява съвместно с Община Орестиада, Република Гърция, която е водещ партньор. Общ бюджет на проекта - 1 988 695,11 евро, като бюджетът на Община Свиленград е 703 267,50 евро.
Проектът предвижда рехабилитацията на следните кръстовища в град Свиленград: "Поликлиника", "Автогара" и "Петрол". Рехабилитация ще бъде извършена и на част от подхода към Гърция.
4. Проект „Повишаване качеството на живот посредством инфраструктурни дейности за подобряване на трансграничното управление на наводненията – AQUATIC”, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция 2007-2013г. Проектът се осъществява в партньорство с Община Узункьопрю, Р. Турция, като водещ партньор е Община Свиленград. Общ бюджет на проекта - 599 582,10 евро, като бюджетът на Община Свиленград е 583 076,04 евро.
Проектът предвижда почистване на коритото на река Марица в частта от стария до новия мост.
https://www.livechatalternative.com/